Småbarns avdeling 0-3 år

10Røverne er småbarnsavdelingen i barnehagen.

Avdelingen har 9 barn i alderen 0-3 år.

Personalet består av 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere