Pris på barnehageplass

Fra 1. januar 2018 er prisen på barnehageplass kr. 2668,- pr.mnd. I tillegg kommer kostpenger på 200,- kroner og varmmatspenger på 256,- pr.mnd.

Barna får servert frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. På mandag, tirsdag eller onsdag blir lunsjen servert som  varmmat.

Varmmaten leveres av barnehagematen

Det betales for 12 måneder i året.

Det gis 30% søskenmoderasjon på barn nummer 2 og 50% på barn nummer 3.