Hvordan søke barnehageplass?

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2019. Søkere som ønsker plass med oppstarts dato fra 01.08.2019 bruker søknadsskjema 2019/2020 Søkere som ønsker plass før 01.08.2017 brukes søknadsskjema 2018 Søkere uten norsk personnummer: Ta kontakt med kommunen/barnehagemyndigheten

Døli barnehage er underlagt kommunens samordna opptak.

Barnehagen er åpen for barn fra 11 måneder og frem til skolestart.

Daglig leder foretar opptaket av barn etter gjeldende kriterier. Kommunen godkjenner innstillingen fra daglig leder.

For mer informasjon se barnehagens vedtekter.

 

Søknadskjema finner dere på kommunen hjemmeside:

https://www.ullensaker.kommune.no