Stor barns avdeling 3-6 år

Trollungene er stor barns avdelingen i barnehagen. Avdelingen har 18 barn i alderen 3-6 år. Personalet består av 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeider og 1 assistent.

Med slagordet "veien blir til mens vi går!" har vi en hverdag der vi ikke legger de store planer. Gjennom barnesamtaler, samtaler i "her og nå" situasjoner o.l. skal vi vokse sammen med barna sette planer for vår hverdag. Vi ønsker å gi ungene mulighet til å fordype seg i et emne/tema ut fra egne interesser og forutsetninger. Dette krever at voksne respekterer og anerkjenner barnas måte å møte og erfare verden på. Voksne skal legge til rette for intelligente situasjoner og muligheter for fordypning. Vi ønsker å bygge opp barnas selvtillit og selvbilde. Barna skal bli trygge på seg selv og tørre og si "jeg er god" og "dette er meg!". Som gruppe skal vi arbeide med et utgangspunkt i at "vi gjør hverandre gode!". Sosial kompetanse er i denne sammenhengen viktig.