Barn i alderen 2-6 år

Brumlingene er blanda gruppa i barnehagen. Avdelingen har 16 barn i alderen 2-6 år. Personalet består av 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeider og 1 assistent

Brumlingenen er avdelingen med mange søskenpar. Det fører til at foreldregruppen er mindre og mer stabil over tid.

Vi ser at de eldste barna viser mye omsorg for de yngste på avdelingen. Vi ser også at de yngste strekker seg fortere etter de eldste barna i lek og aktiviteter.