Foreldreundersøkelse 2020

Su -og styret i Døli barnehage har bestemt at foresatte skal få anledning til å delta på en foreldreundersøkelse via utdanningsdirektoratet hvor man kan si sin mening om barnehagetilbudet.

Når dere skal svare på undersøkelsen får dere en sms eller epost med lenke fra barnehagen.

Dere velger selv om dere svarer på alle spørsmål eller om dere hopper over de dere ikke vil svare på.

Vi oppfordrer alle til å delta og at dere svarer på samtlige spørsmål:-)

Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.

Foreldreundersøkelsen åpner 1. november og stenger 20. desember

 

Lykke til!