Avdeling Røverne

Røverne er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 0-3 år

Vårt mål er at alle barn skal oppleve trygghet, omsorg og godt samspill

mellom barn - bar og barn - voksne.

For at barn skal kunne utvikle seg og lære, er de avhengig av et trygt og godt omsorgsmiljø.

Dette vi opptatt av på Røverne.

Et trygt og godt omsorgsmiljø skal komme til syne i alle situasjoner i løpet av hverdagen i barnehagen.

I praksis betyr det at vi voksne skal ha et fang klart, være til stede her og nå og ta

barna og deres følelser på alvor.

 

"Ta barna på fanget når de er små.

så kan de stå oppreist som voksne"

(Ragnhild B. Waale)

 

Hverdagen på Røverne er preget av rutiner og gjentagelser da det er forutsigbarhet små barn trenger.

Vi bruker mye sang, musikk, eventyr, bøker og formingsaktiviteter.

For å få variasjon i hverdagen og gjøre andre ting enn vi gjør inne, er vi opptatt av å være ute

så mye vi kan slik at barna kan bruke kroppen sin fysisk, og bli glad i å være ute uansett vær.