Pris på barnehageplass

Fra 1. august 2019 er maksprisen på 3040 kr. pr.mnd ved 11 måneders betaling.

I Døli barnehage betaler de foresatte barnehagekontigent i 12 måneder. Månedsprisen kommer da på kroner 2787,-.

Det gis søskenmoderasjon for barn n.r 2 og 3. Reduksjonen for andre barnet er på 30% og for det tredje barnet på 50%.

I tillegg kommer kostpenger på 200,- kroner og varmmatspenger på 256,- pr.mnd.

Barna får servert frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. Avdelingene bestemmer selv når de lager varmmat.