Pris på barnehageplass

Fra 1. januar 2021 er maksprisen på 3230,- kr. pr.mnd. Drt betales for 11 mpneder. Juli måned er betalingsfri

Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 3. Reduksjonen for andre barnet er på 30% og for det tredje barnet på 50%.

I tillegg kommer kostpenger/varmmatspenger

Barna får servert frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. Varmmat serveres 1-2 dager i uken.