Lekeplasser vi bruker i nærmiljøet

Vi er så heldig å ha Døli skole som nabo med mange spennende lekeapparater som vi til stadighet bruker. Skal vi gå litt lengre bruker vi lekeplassene i områdene ved Romsås Norlandia barnehage.