Avdeling Trollungene

På Trollungene er vi 19 barn i alderen 3-6 år. Høsten 2020/våren 2021 vil det være 18 barn på trollungene i alderen 3-6 år. Vi har en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent.

På trollungene er vi opptatt av at barna skal ha trygge relasjoner, og det skal være GØY å gå i barnehagen. Vi er gode på å la barna medvirke i egen hverdag. Vi tar barnas interesser og ideer på alvor, og tilrettelegger hverdagen slik at alle kan medvirke ut ifra sine forutsetninger. For oss er det viktig at alle blir sett og møtt for de unike menneskene de er.

Vi liker å være ute i all slags vær, og har jevnlige utedager hvor vi spiser matpakke ute til lunsj. Noen dager er vi ute i barnhagen, andre ganger går vi tur til ulike steder i nærområdet.

Vi jobber tverrfaglig med fagområdene i rammeplanen. Dette fører ofte til at vi har prosjekter som for eksempel bamsesykehus, matbutikk eller cafe på avdelingen. Fellles for prosjektene, og annet opplegg på avdelingen, er at vi har leken i fokus.