Overgangen barnehage - skole

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehagen til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Vi voksne i barnehagen legger vekt på å skape et miljø der trygghet, omsorg, lek og læring står i fokus. På førskolegruppa vil barna få et siste år der fokuset legges på skoleforberedende aktiviteter. Fokusområdene vil være sosial-, språklig,- og matematisk mestring samt selvstendighets, -og begrepstrenin.

Men vårt hovedfokus er å bruke den gode leken som læringsarena.