Avdeling brumlingene

Brumlingene er en storbarnsavdeling med 19 barn i alderen 3-6 år. Høsten 2020/våren 2021 vil det være 18 barn på Brumlingene i alderen 3-6 år. Det er 3 voksne på avdelingen, 1 pedagogisk leder, 1 assistent og 1 barne -og ungdomsarbeider.

Vi jobber ut ifra at alle barn er unike. Alle barn skal bli sett og hørt i et fellesskap og som individ. Døli barnehage skal være et sted hvor barn får være barn i glede, lek og læring.

Vi jobber med Rammeplanens fagområder gjennom barnas lek, i de daglige rutinesituasjonene, gjennom diverse prosjekter og tradisjoner. Vi ønsker at undringen og inntrykkene barna får skal gi god utvikling og vilkår for barnas lekekompetanse.

På Brumlingene ønsker vi at barna skal få en positiv opplevelse av det å være ute. Vi går på turer i nærområdet og ønsker med dette å skape samhold og fellesskap. Vi har blant annet laget en egen sti som vi kaller "krokodillestien". Barna skal oppleve tilhørighet til stien. Dette innebærer at de er med å "holde stien ren". De rydder kvist, plukker søppel og setter opp nye skilt hvis nødvendig etter vinteren.