Hvordan søke barnehageplass?

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2021 Søkere som ønsker plass med oppstarts dato fra/etter 01.08.2021 bruker søknadsskjema 2021/2022 Søkere som ønsker plass før 01.08.2019 må bruke søknadsskjema 2020 Søkere uten norsk personnummer: Ta kontakt med kommunen/barnehagemyndigheten

Døli barnehage er underlagt kommunens samordna opptak.

Barnehagen er åpen for barn fra 11 måneder og frem til skolestart.

Daglig leder foretar opptaket av barn etter gjeldende kriterier. Kommunen godkjenner innstillingen fra daglig leder.

For mer informasjon se barnehagens vedtekter.

 

Søknadskjema finner dere på kommunen hjemmeside:

https://www.ullensaker.kommune.no